Category: Ajaran Dasar Published: Wednesday, 22 November 2017

TiRatana

 

TiRatana (bahasa Pali) atau TriRatna (bahasa Sansekerta) berarti tiga permata / tiga mestika, yang terdiri dari :

 1. Buddha Ratana

 2. Dhamma Ratana

 3. Sangha Ratana

  Read more: TiRatana

Category: Ajaran Dasar Published: Monday, 20 November 2017

TiPitaka

 

Kitab Suci agama Buddha adalah TiPitaka (bahasa Pali) atau TriPitaka (bahasa Sansekerta), yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti Tiga Keranjang. Naskah TiPitaka banyaknnya 11 (sebelas) kalo Kitab Injil dan naskah TriPitaka diperkirakan 70 (tujuh puluh) kali Kitab Injil. Naskah TriPitaka lebih banyak dibandingkan dengan naskah TiPitaka karena ada 370 (tiga ratus tujuh puluh) sutra yang berbahasa Sansekerta yang tidak terdapat di dalam Kita Suci TiPitaka yang berbahasa Pali.

Read more: TiPitaka

Category: Ajaran Dasar Published: Monday, 16 October 2017

Nibbana

 

Nibbana merupakan sesuatu yang tak dipahami oleh pemikiran biasa. Usaha menjelaskan Nibbana dalam bahasa keduniawian akan mengalami kegagalan, karena Nibbana tidak bersifat duniawi, malah berlawanan. Mengatakan bahwa Nibbana sama dengan ini dan sama dengan itu ibarat menggambarkan kucing sama dengan harimau.

Nibbana bukanhlah kemusnahan. Mungkinkah Sang Buddha meninggalkan kerajaan, istri, anak, dan keluarga hanya untuk mencapai sesuatu yang musnah? Nibbana bukan suatu keberadaan. Nibbana berada di luar keberadaan dan ketidak beradaan, di mana kedua aspek itu bersyarat, mutlak, dan tidak dapat digambarkan sebagai keberadaan maupun ketidak beradaan.

Read more: Nibbana

Category: Ajaran Dasar Published: Saturday, 04 November 2017

Upacara dan Perayaan Dalam Agama Buddha

 

Hari Waisak

 

Waisak adalah peristiwa tahunan yang terpenting bagi umat Buddha. Pada saat itu diperingati Kelahiran, Pencapaian Penerangan Sempurna dan Parinirvana dari Buddha. Ketiga peristiwa ini jatuh pada bulan purnama, bulan kelima penanggalan bulan. Peristiwa ini dihormati oleh jutaan umat Buddha di seluruh dunia. Ini merupakan perayaan untuk kegembiraan dan kebaikan bagi semua. Ini juga merupakan kesempatan untuk melihat kembali perkembangan spiritual kita.

Read more: Upacara dan Perayaan Dalam Agama Buddha

Category: Ajaran Dasar Published: Friday, 06 October 2017

Bulan Buddhis

 

Nama hari-hari suci utama agama Buddha yaitu Hari Suci Waisak, Asadha, Kathina dan Magha Puja, yang terutama dirayakan oleh aliran Selatan (Theravada) adalah berasal dari nama-nama bulan Buddhis.

Read more: Bulan Buddhis

Category: Ajaran Dasar Published: Tuesday, 17 October 2017

Paramita

 

Dalam Agama Buddha, terdapat 6 sifat luhur atau kesempurnaan (Sad Paramita) sebagai jalan untuk mencapai tingkat Bodhisattva, yaitu:

 1. Dana Paramita, yaitu melatih kemurahan hati.

  Menurut cara hidup umat Buddha, Dana itu terbagi atas dua jenis yaitu dan yang dapat dilakukan oleh orang-orang biasa yang belum mencapai kesucian, yang terdiri dari Amisedana dan Dhammadana. Dan dana yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah mencapai kesucian, yaitu Atidana dan Mahatidana.

  Read more: Paramita

Category: Ajaran Dasar Published: Friday, 06 October 2017

Hiri dan Ottappa

 

Untuk menunjang pelaksanaan sila pada diri seseorang, Hiri dan Ottappa akan banyak membantu. Yang dimaksud dengan Hiri adalah perasaan malu, sikap batin yang merasa malu bila melakukan kesalahan atau kejahatan. Ottapa artinya enggan berbuat salah atau jahat, sikap batin yang merasa enggan atau takut akan akibat perbuatan salah maupun jahat, baik melalui pikiran, kata-kata maupun perbuatan badan jasmani.

 

Read more: Hiri dan Ottappa

Category: Ajaran Dasar Published: Tuesday, 17 October 2017

Trikaya

 

Dalam doktrin Trikaya, ketuhanan akan terlibat dengan jelas menurut doktrin ini, seorang Buddha memiliki 3 tubuh:

  1. Nirmanakaya (Tubuh Perubahan)
   Tubuh ini dipakai seorang Buddha untuk mengajar manusia biasa. Setiap kali dunia membutuhkan seorang Manussa Buddha, maka ia akan dilahirkan ke dunia dengan memakai badan jasmani seperti manusia biasa. Dan memberikan pelajaran di tengah-tengah kehidupan manusia. Tubuh ini musnah setelah kehidupannya dalam badan jasmani ini berakhir.

   Read more: Trikaya