Category: Ajaran Dasar Published: Monday, 11 December 2017

Dua Puluh Sembilan Manussa Buddha Yang Bertugas Di Dunia

 

No. Nama Buddha Sifat Utama
1 Tanhankara Maha Perwira
2 Medankara Maha Mulia
3 Saranankara Maha Welas Asih
4 Dipankara Cahaya Cemerlang
5 Kondanna Junjungan Manusia
6 Mangala Yang Maha Agung
7 Sumana Pemberani Yang Berbudi Lemah Lembut
8 Revata Penambah Kegembiraan, Kebahagiaan
9 Sobhita Yang Penuh Kebajikan
10 Anomadassi Manusia Utama
11 Paduma Obor Semesta Alam
12 Narada Pembimbing Yang Tiada Taranya
13 Padumuttara Makhluk Yang Tiada Taranya
14 Sumedha Yang Paling Mulia
15 Sujata Pimpinan Jagad Raya
16 Piyadassi Maha Junjungan Umat Manusia
17 Atthadassi Yang Penuh Kasih Sayang
18 Dhammadassi Penghalau Kegelapan
19 Siddhatta Yang Tiada Bandingnya Di Dunia
20 Tissa Pemberi Karunia Yang Utama
21 Phussa Yang Sempurna Ke Tujuan Akhir
22 Vipassi Yang Tiada Saingannya
23 Sikhi Pahlawan Cinta Kasih Tanpa Batas
24 Vessabhu Penyebar Kebahagiaan Sejati
25 Kakusandha (Krakucchanda) Penunjuk Jalan Para Musafir
26 Konagamana (Kanakamuni) Yang Berusaha Tanpa Akhir
27 Kassapa (Kasyapa) Cahaya Sempurna
28 Gotama (Gautama) Kejayaan dalam Keluarga Gotama (Gautama)
29* Matteya (Maitreya) Yang Penuh Dengan Cinta Kasih

* Matteya (Maitreya) adalah Buddha pada masa yang akan datang.

 

 

Hits: 155