Category: Sutta Published: Monday, 11 December 2017

Bhaddiya Sutta (1) (Ud VII.1)

 

 

Demikian telah kudengar. Satu ketika Sang Bhagava tengah bersemayam dekat Savatthi, di Hutan Jeta, Taman Anathapindika. Adapun pada ketika itu Yang Mulia Sariputta dengan beraneka pendekatan tengah menginstruksikan, menasihati, membangkitkan, dan menggembirakan Yang Mulia Bhaddiya si Kerdil dengan perbincangan Dhamma. Sementara Yang Mulia Bhaddiya si Kerdil, dengan beraneka pendekatan, tengah diinstruksikan, dinasihati, dibangkitkan, dan digembirakan oleh Yang Mulia Sariputta dengan perbincangan Dhamma, batinnya terbebas dari noda-noda lewat ketaklekatan.

 

Sang Bhagava melihat bahwa selagi Y.M. Bhaddiya si Kerdil, dengan beraneka pendekatan, tengah diinstruksikan, dinasihati, dibangkitkan, dan digembirakan oleh Y.M. Sariputta dengan perbincangan Dhamma, batinnya terbebas dari noda-noda lewat ketaklekatan.

 

Kemudian, menginsyafi pentingnya hal tersebut, Sang Bhagava ketika itu mengutarakan sabda ini :

Di atas, di bawah, di mana-mana terbebas,
ia tidak berpusat pada 'aku adalah ini.'
Terbebas demikian, ia menyeberangi banjir
yang tak terseberangi sebelumnya,
demi tiada keberadaan lanjutan.

 

 

Hits: 121